Αιτήσεις για τη δημοσίευση του ισολογισμού σας

Για την υλοποίηση της διάταξης (άρθρο 232 Ν. 4072/2012), δηλαδή για να αναρτούν νόμιμα οι εταιρίες της μορφής ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφημερίδες τις δημοσευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ. προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμούς κλπ.), θα πρέπει είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα κατά τη διαδικασία της αυτοαπογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία γίνεται με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης/δήλωσής τους.

 

Τη σχετική αίτηση μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του οικείου επιμελητηρίου ή κάνοντας χρήση των συνδέσμων που ακολουθούν, εφόσον η εταιρία σας ανήκει σε κάποιο από τα επιμελητήρια των οποίων τις αιτήσεις παρέχουμε. Τα αρχεία των εντύπων δίνονται για διευκόλυνση σας.